PostHeaderIcon Pre všetkých žiakov ponúkame

 • spoluprácu s výchovným poradcom

 • možnosť pracovať s black porn videos počítačmi na vyučovaní

 • medzinárodné projekty a projekty zamerané na využívanie

  počít gay sex ačov, na životné prostredie, zdravý životný štýl a

  regionálne dejiny, lesbian porn pics jazykové 

 • projekty výučbu cudzieho naked celebrities jazyka - anglický jazyk

  formou konverzácií buy viagra online a s využívaním počítačov a

  jazykových konverzačných mobile porn programov 

 • mimoškolskú činnosť

 • zdravé stravovanie hot gay porn sa v školskej jedálni

Posledná úprava (Nedeľa, 16 Marec 2014 14:08)