PostHeaderIcon Vianočná akadémia 2019

 ... nádherné čaro, požehnaný čas. celeb sex tapes Toto sú Vianoce. Najkrajšie sviatky roka. Práve ony sú obdobím, keď ľudia majú k sebe akosi bližšie. Aj toto posolstvo spojilo našich žiakov a učiteľov, aby pripravili vianočný program. Aby sa ľudia aspoň na malý okamih zastavili od predvianočných starostí a upriamili svoju pozornosť na pravú podstatu Vianoc.

   Nasvedčovali tomu aj kulisy vianočného programu, ktoré predstavovali nebo s anjelmi. Do vianočného phone porn neba prispeli svojím pásmom naši najmenší škôlkari, ktorým ho otvoril sv. Peter. Nebo plné anjelikov prezentovalo pásmo žiakov 1.stupňa. Vianočné nebesá obohatili aj žiaci 2.stupňa, a to scénkami, tancom a vinšami. A nakoniec všetkých účinkujúcich vianočnej akadémie spojila pieseň Najkrajšie Vianoce. A toto je aj naše želanie. Prežite tieto sviatky tak, aby ste mohli povedať, že boli najkrajšie.

Autori fotografií:  lesbian xxx Mgr. Jozef Petruš , Mgr. Lukáš Andraščík