PostHeaderIcon Geografická olympiáda

Štvrtok 6.2.2020 bol dňom, kedy si žiaci z okresu Sabinov zmerali svoje geografické vedomosti a zručnosti v okresnom kole Geografickej olympiády. Súťažilo sa na celebrity nude základnej škole Hviezdoslavova Lipany v troch kategóriách. V kategórii G súťažili žiaci 5.ročníka, v kategórii F žiaci 6.-7. ročníka a žiaci 8.-9. ročníka v kategórii E. Aj keď sme nemali zastúpenie v každej kategórii, domov sme neprišli naprázdno. Úspešnou sa stala žiačka piateho ročníka Lenka Dorocáková, ktorá obsadila napriek najpočetnejšej konkurencii v kategórii G skvelé 1.miesto!!! Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa síl pri získavaní nových geografických vedomostí.

 

 

 

 

Posledná úprava (Utorok, celebrity nude 18 Február 2020 19:13)