PostHeaderIcon Na 2. stupni ponúkame

Prezantácia školy
  • triedy s vyučovaním cudzích jazykov a s podporou informačno-komunikačných technológií

  • triedy s podporou informačno-komunikačných technológií so zameraním na propecia online informatiku

  • projektové, hot lesbian porn kooperatívne a programové vyučovanie

  • využív lesbian porn anie počítačovej techniky a počítačov na rôznych predmetoch

Posledná úprava (Štvrtok, 20 Máj 2010 07:53)

Čítať celý článok...

 

PostHeaderIcon Na 1. stupni ponúkame

Prezantácia školy
  • triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích black girl porn jazykov a s podporou informačno-komunikačných technológií

  • triedy s jazykovým variantom

  • výučbu informatiky

  • projektové a lesbian porno kooperatívne vyučovanie

Posledná úprava (Sobota, 08 Máj teen celebrity porn 2010 15:58)

Čítať celý článok...