PostHeaderIcon Verejné obstarávanie

PostHeaderIcon PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Základná škola buy nolvadex s materskou Nižný Slavkov je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Základná škola s materskou Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 102, Nižný Slavkov 082 75
zastúpené: lesbian sex porn Ing. Marcel Spodník
IČ: 37876368

Zadávanie zákaziek zabezpečuje základná škola s materskou Nižný Slavkov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. real milfs Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní sú finančné limity určené nasledovne:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je phone porn dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku short term loan verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, black porn videos zverejňované on-line na web stránke základnej školy s materskou Nižný Slavkov, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý essay writing service je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Posledná úprava (Streda, 29 Máj mom sex 2019 07:37)

 
Späť na úvod >> Zverejnené dokumenty >> Verejné animated porn obstarávanie