logo_zs_slavkov.png

PostHeaderIcon Čo Slovensko dalo svetu

Dňa 30.1.2020 sa v telocvični základnej školy uskutočnilo náučné 45-minútové predstavenie „Čo Slovensko dalo svetu“. Inscenácia bola založená na interaktívnej forme, kde divadelníci vťahovali deti našej školy priamo do deja, a tak tvorili celebrity nude dejiny. Predstavenie bolo rozdelené do piatich oblastí, ktoré ovplyvnili životy mnohých ľudí.

Prvým z nich bolo množstvo liečivých vôd a liečivých prameňov. V ich blízkosti boli vybudované kúpeľné mestá.

Druhým bola tradícia brtníctva. Včely chovali už starí Egypťania, a tak aj starí Slovania vedeli o blahodárnych účinkoch tohto tekutého short term loans zlata.

Do tretice nemožno opomenúť ovčiarstvo, a s tým spojenú výrobu bryndze, nášho celebrity news bieleho zlata.

Štvrtým boh hot lesbian porn atstvom je to najznámejšie, nerastné. S tým je spojený rozvoj obchodu a rozmach ekonomiky.

Piatym bohatstvom, na ktoré sa však často zabúda, je bohatstvo ducha, rozvoj vied a množstvo učencov, ktorí vzišli z našej rodnej hrudy. Napríklad Ján Jesenius a jeho prvá buy generic viagra online verejná pitva, ktorú vykonal 8.6.1600 v Prahe.

Ďalším bol Štefan Banič, ktorý v roku 1913 zostrojil prvý použiteľný padák gay fuck na princípe dáždnika.

Treťou významnou osobnosťou bol Ján Bahýľ, ktorý v rokoch 1901 - 1903 zhotovil vylepšený model vrtuľníka poháňaný spaľovacím motorom.

Samozrejme nesmieme zabúdať na Jozefa Murgaša, ktorý v roku 1904 uskutočnil prvý bezdrôtový telegrafický celebrity nude hovor.

A ako to všetko prebiehalo, môžete hot gay porn sa pozrieť prostredníctvom fotografií v našej fotogalérii.

 Autor fotografií: Mgr. black girl porn Lukáš Andraščík