logo_zs_slavkov.png

PostHeaderIcon Pre všetkých žiakov ponúkame

 • spoluprácu s výchovným poradcom

 • možnosť pracovať s počítačmi na vyučovaní

 • medzinárodné black porn projekty a projekty zamerané na využívanie

  počítačov, black girl porn na životné prostredie, zdravý životný štýl a

  regionálne lesbian porno dejiny, jazykové 

 • projekty výučbu cudzieho jazyka - hot lesbian porn anglický jazyk

  formou konverzácií hentai porn a s využívaním počítačov a

  jazykových konverzačných porn cartoon programov 

 • mimoškolskú činnosť

 • zdravé hot lesbian porn stravovanie sa v školskej jedálni

Posledná úprava (Nedeľa, 16 porn cartoon Marec 2014 14:08)